WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

yüzonbir honderdelf
ikiyüz tweehonderd
ücyüz driehonderd
dortyüz vierhonderd
besyüz vijfhonderd
altiyüz zeshonderd
yediyüz zevenhonderd
sekizyüz achthonderd
dokuzyüz negenhonderd
bin duizend

onceki ders