WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

altmisbir eenenzestig
altmisiki tweeenzestig
altmisuc drieenzestig
altmisdort vierenzestig  
altmisbes vijfenzestig
altmisalti zesenzestig
altmisyedi zevenenzestig
altmissekiz achtenzestig
altmisdokuz negenenzestig
yetmis zeventig

onceki ders

sonraki ders