WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

ellibir eenenvijftig
elliiki tweenenvijftig
elliuc drieenvijftig
ellidort vierenenvijftig
ellibes vijfenenvijftig
ellialti zesenenvijftig
elliyedi zevenenvijftig
ellisekiz achtenvijftig
ellidokuz negenenvijftig
altmis zestig

onceki ders

sonraki ders