WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

kirkbir eenenviertig
kirkiki tweeenviertig
kirkuc drieenviertig
kirkdort vierenviertig
kirkbes vijfenviertig
kirkalti zesenviertig
kirkyedi zevenenviertig
kirksekiz achtenviertig
kirkdokuz negenenviertig
elli vijftig

onceki ders

sonraki ders