WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

   

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

otuzbir eenendertig
otuziki tweeendertig
otuzuc drieendertig
otuzdort vierendertig  
otuzbes vijfendertig
otuzalti zesendertig
otuzyedi zevenendertig
otuzsekiz achtendertig
otuzdokuz negenendertig
kirk viertig

onceki ders

sonraki ders