WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

     

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

yirmibir eenentwintig
yirmiiki tweenentwintig
yirmiuc drieentwintig
yirmidort vierentwintig
yirmibes vijfentwintig
yirmialti zesentwintig
yirmiyedi zevenentwintig
yirmisekiz achtentwintig
yirmidokuz negenentwintig
otuz dertig

onceki ders

sonraki ders