WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
 

 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

onbir elf
oniki twaalf
onuc dertien
ondort viertien
onbes vijftien
onalti zestien
onyedi zeventien
onsekiz achtien
ondokuz negentien

onceki ders

sonraki ders