WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM

 
 

Sayıların okunuşlarını dinleyin yazılış şekline dikkat edin!

sifir nul
bir een
iki twee
uc drie
dort vier  
bes vijf
alti zes
yedi zeven
sekiz acht
dokuz negen
on tien

onceki ders

sonraki ders