WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM    
 

 
 

Cevaplarınızda küçük harfleri kullanın.
Duyduğunuz sayıyı harflerle beyaz boşluga yazın.
Tüm boşlukları doldurduktan sonra CEVAPLARI DENETLE düğmesiyle cevaplarınızı denetleyın.
Yardım için yardım düğmesine her tıkılayışınızda cevabın bir harfi yazılır.

WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM    


1) 

elf
2) 

oniki
3) 

onuc

4) 

ondort

5) 

onbes

6) 

onalti
7) 

onyedi

8) 

onsekiz
9) 

ondokuz

10) 

yirmi

onceki alistirma

sonraki alistirma