Woorden langer maken
Kelimeleri uzun yapmak

Er zijn een paar manieren die je helpen bij het langer maken van een woord:

Gewoon langer maken
betaal_ > betaalde > je hoort een 'd' en schrijft een 'd'
verwoes_ > verwoeste > je hoort een 't' en schrijft een 't'

Haal het beginstuk er af en maak het langer
gebof_ > haal ge- weg > bofte > je hoort een 't' en schrijft een 't'
gescheeld > haal ge- weg > > scheelde > je hoort een 'd' en schrijft een 'd'

Onduidelijk? Gebruik 't Fokschaap X
- Zoek het hele werkwoord
- Haal -en er af
- Zit de laatste letter in 't F-o-K-S-CH-aa-P-X? > dan is de laatste letter een 't'
- Zit de laatste letter niet in 't F-o-K-S-CH-aa-P-X? > dan is de laatste letter een 'd'
Bijvoorbeeld:
geŽis_ > eisen > ei
sen > de 's' zit in 't Fokschaap > dus: geŽist
gestoof_ > stoven > sto
ven > de 'v' zit niet in 't Fokschaap > dus gestoofd

Kelimeleri uzun yapmak


Kelimeleri uzun yapmada size yardimci olacak bir kac sekil vardir:

normal uzun yapmak:
betaal > betaalde > 'd' takisini duyuyorsun ve bir 'd' yaziyorsun
verwoes > verwoes
te > 't' takisini duyuyorsun ve bir 't' yaziyorsun

Kelimenin bas tarafini cikar ve bu sekilde uzun yap
gebof_ > 
ge- takisini cikar > bofte > 't' takisini duyuyorsun ve bir 't' yaziyorsun
gescheeld > 
ge- takisini cikar > > scheelde > 'd' takisini duyuyorsun ve bir 'd' yaziyorsun

Anlasilmadi mi? 't Fokschaap X formulunu kullan
- Fiilin tumunu ara
- -
en takisini cikar
- Son harf '
t F-o-K-S-CH-aa-P-X formulunun icinde var mi? > o zaman son harf 't' olur
- Son harf '
t F-o-K-S-CH-aa-P-X formulunun icinde yok mu? > o zaman son harf 'd' olur
Misal:
geŽis_ > eisen > ei
sen >  's' harfi 't Fokschaap formulunun icinde var > demek ki: geŽist
gestoof_ > stoven > sto
ven >  'v' harfi 't Fokschaap formulunun icinde yok > demek ki: gestoofd

gekaf , gehoor, gefiets, geboor , gewees, verwach, gemel, gebons, geklaag , gerook , gestaak, geklus, gedurf, gezoen, geroddel, gewens, geverf, beweer, verbaas, bemoei, gefaal, beleef, verwaarloos, ingepik, gewip, betaal, gegroei, geschuivel, betrap, gedump, geklier, gewen .
www.hollandacaegitimi.com