Woorden langer maken
Kelimeleri uzun yapmak

Er zijn een paar manieren die je helpen bij het langer maken van een woord:

Gewoon langer maken
betaal_ > betaalde > je hoort een 'd' en schrijft een 'd'
verwoes_ > verwoeste > je hoort een 't' en schrijft een 't'

Haal het beginstuk er af en maak het langer
gebof_ > haal ge- weg > bofte > je hoort een 't' en schrijft een 't'
gescheeld > haal ge- weg > > scheelde > je hoort een 'd' en schrijft een 'd'

Onduidelijk? Gebruik 't Fokschaap X
- Zoek het hele werkwoord
- Haal -en er af
- Zit de laatste letter in 't F-o-K-S-CH-aa-P-X? > dan is de laatste letter een 't'
- Zit de laatste letter niet in 't F-o-K-S-CH-aa-P-X? > dan is de laatste letter een 'd'
Bijvoorbeeld:
geëis_ > eisen > ei
sen > de 's' zit in 't Fokschaap > dus: geëist
gestoof_ > stoven > sto
ven > de 'v' zit niet in 't Fokschaap > dus gestoofd

Kelimeleri uzun yapmak


Kelimeleri uzun yapmada size yardımcı olacak bir kaç şekil vardır:

normal uzun yapmak:
betaal > betaalde > 'd' takısını duyuyorsun ve bir 'd' yazıyorsun
verwoes > verwoes
te > 't' takısını duyuyorsun ve bir 't' yazıyorsun

Kelimenin bas taraf
ını çıkar ve bu sekilde uzun yap
gebof_ > 
ge- takısını çıkar > bofte > 't' takısını duyuyorsun ve bir 't' yazıyorsun
gescheeld > 
ge- takısını çıkar > > scheelde > 'd' takısını duyuyorsun ve bir 'd' yazıyorsun

Anlasilmadi mi? 't Fokschaap X formulunu kullan
- Fiilin tümünü ara
- -
en takısını çıkar
- Son harf '
t F-o-K-S-CH-aa-P-X formulünün içinde var mı? > o zaman son harf 't' olur
- Son harf '
t F-o-K-S-CH-aa-P-X formulünün içinde yok mu? > o zaman son harf 'd' olur
Misal:
geëis_ > eisen > ei
sen >  's' harfi 't Fokschaap formulünün içinde var > demek ki: geëist
gestoof_ > stoven > sto
ven >  'v' harfi 't Fokschaap formulünün içinde yok > demek ki: gestoofd

gebof, doorgevijl, geplons, gebeur, gesurf, gejog, bekeur, verdubbel, aangepak, verwerk, opgezoch, geverg, gereis, gewens, geproef, gesnap, gestreef, gemaak, gestomp, gedans, verbaas, voorspel, bestem, vergader, verhoog, geblaf, weggeris, teruggedeins, geschors, gekrab.