İŞARET VE İLGİ ZAMİRLERİ (AANWIJZEND EN BETREKKELIJKVOORNW)

 

 

DERSLER

 

 

Ders 01 (Les 01)

 

 

Ders 02 (Les 02)

 

 

Ders 03 (Les 03)

 

 

Ders 04 (Les 04)

 

 

ALIŞTRIMALAR

 

      3 4 5    

 

 

 

WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM