- Moeilijke meervouden -

(op -iŽn)
Zor cogullar

(sonu -iŽn bitenler)

WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM

Voor de spelling van moeilijke meervoudsvormen die eindigen op -ie en -ee moet je een aantal regels goed kennen.
Sonu -ie ve -ee ile biten hecelemesi zor olan cogullarda bazi kurallarin bilinmesi gerekir.

1

Ligt de klemtoon van het woord in enkelvoud op -ie op de laatste lettergreep, dan eindigt het meervoud op -ieŽn:
Ses tonu (vurgu) tekil sahista son hece olan -ie takisinda ise, o zaman cogulu -ieŽn ile biter:

melodie

calorie

knie

braderie

fobie

categorie

industrie

melodieŽn

calorieŽn

knieŽn

braderieŽn

fobieŽn

categorieŽn

industrieŽn

harmonie

symfonie

allergie

drie

theorie

filosofie

kopie

harmonieŽn

symfonieŽn

allergieŽn

drieŽn

theorieŽn

filosofieŽn

kopieŽn

2

Ligt de klemtoon van het woord in enkelvoud niet op -ie op de laatste lettergreep, dan eindigt het meervoud op -iŽn:
Ses tonu (vurgu) tekil sahista son hece olan -ie takisinda degilse, o zaman cogulu -iŽn ile biter:

olie

ruzie

bacterie

chemicalie

kolonie

oliŽn

ruziŽn

bacteriŽn

chemicaliŽn

koloniŽn

porie

bronchie

financie

ski

neurie

poriŽn

bronchiŽn

financiŽn

skiŽn

neuriŽn

3

Woorden die in het enkelvoud eindigen op -ee op de laatste lettergreep, krijgen in het meervoud een -eeŽn:
Kelimelerden tekil sahista son heceleri -ee ile bitiyorsa, cogullarinda -eeŽn takisi alirlar.

twee

idee

zee

snee

moskee

fee

tweeŽn

ideeŽn

zeeŽn

sneeŽn

moskeeŽn

feeŽn

ree

wee

coryfee

bobslee

snee

slee

orchidee

reeŽn

weeŽn

coryfeeŽn

bobsleeŽn

sneeŽn

sleeŽn

orchideeŽn

Let op:
Dikkat et:

Er bestaan ook woorden die eindigen op -ee op de laatste lettergreep, maar die in het meervoud de uitgang -ees krijgen.
Kelimelerden son heceleri -ee ile bitenlerde var, ama cogullarinin son cikisinda -ees takisi alirlar.

abonnee

dictee

abonnees

dictees

Voor de spelling van andere moeilijke meervoudsvormen die eindigen op -us en -um hoef je alleen maar dit te onthouden:
Diger imlasi zor olan cogul sekillerinde sonu
-us ve -um ile bitiyorsa sadece sunlari ezberlemeniz yeter

us

wordt i
i
oluyor

catalogus

politicus

medicus

musicus

catalogi

politici

medici

musici

um

wordt a
a
oluyor

centrum

medium

museum

laboratorium

conservatorium

centra

media

musea

laboratoria

conservatoria

   
         

 

 

www.hollandacaegitimi.com