- Lidwoorden -
- Tanimliklar -
WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM

Alle zelfstandige naamwoorden in het meervoud hebben het bepaalde lidwoord: de.

Bütün isimlerin coğulunun belirgin harfi tarifi de dır.

Bijvoorbeeld:  de fiets           de fietsen
                            het boek        de boeken
Misal:                 bisiklet           bisikletler
                            kitap                kitaplar

 

Het onbepaalde lidwoord is altijd: een.

Belirginsiz harfi tarif her zaman een dir.

Bijvoorbeeld: het paspoort  een paspoort
                           de kamer         een kamer
Misal:                pasaport          oda

 

de het of een                         de het veya een

Wanneer gebruikt men een bepaald lidwoord en wanneer een onbepaald lidwoord?

Ne zaman belirgin harfi tarif ne zaman belirginsiz harfi tarif kullanılır?

Bijvoorbeeld: Ik geef Cemil een sigaret.
Misal:               Cemil’e
bir sigara veriyorum.

Hij rookt de sigaret. (= de bepaalde sigaret, die ik geef)
O (yani Cemil) sigarayı içiyor. (belirli olan sigarayı, benim verdiğim sigarayı) 

 

Mustafa heeft een fiets. Hij gaat met de fiets naar België. (= de bepaalde fiets, die hij heeft)
Mustafa’nın
bir bisikleti var.
O bisikletle Belçika’ya gidiyor. (= belirli bisikletle, kendisinin bisikletiyle) 

Wij pakken een hamer. Maar niet de hamer van vader!
Biz bir çekiç alıyoruz. Fakat babanın çekicini değil!

 

                             Schema van de lidwoorden:

                              Harfi tarifin şeması

 

enkelvoud

tekil

meervoud

çoğul

bepaald

belirgin

de, het

de

onbepaald

belirginsiz

een

—

Not!
Genellikle kelimelerden be...., ge...., her...., ver..., takılarıyla ba
şlayanlar ve kelimenin sonu ....ing, ....heid, takısıyla biten kelimelerin harfi tarifi -de- dır.

 

www.hollandacaegitimi.com