- Lidwoorden -
- Tanimliklar -
WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM

In het woordenboek staat achter elk zelfstandig naamwoord: (m) of (v) of (o).
Sözlükte her ismin arkasında (m), (v) veya (o) harfleri vard
ır. 

Het lidwoord van een mannelijk en vrouwelijk zelfstandig naamwoorden (m) en (v) zijn: de.
Erkeksil ve dişisel isimlerin harfi tarifleri (m),
(o) de dır.

Als (m) of (v) achter het woord staat, is het bepaalde lidwoord dus: de.
Kelimenin arkas
ında (m) veya (v) var ise belirgin harfi tarif de dır.

Het lidwoord van een onzijdig zelfstandig naamwoord (o) is: het
Cinsiz isimlerin harfi tarifi (o)
het tir.

Als (o) achter het woord staat, is het bepaalde lidwoord dus: het.
Kelimenin arkas
ında (o) var ise belirgin harfi tarif het tir.

Bijvoorbeeld:           mes (o)         het mes
                                     trein (m)       de trein
                                     tas (v)           de tas

Misal:                          b
ıçak
                                     tren
                                     çanta

Alle verkleinwoorden in het enkelvoud hebben het bepaalde lidwoord: het.
Bütün kelimelerin küçültülmüş halinin harfi tarifi
het tir.

Bijvoorbeeld:      het boek       het boekje    
                               de boot          het bootje
Misal:                    kitap               kitapç
ık (küçük kitap)
                               sandal            küçük sandal (sandalc
ık)

 

www.hollandacaegitimi.com