- Lidwoorden -
- Tanimliklar -
WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM

Er bestaan maar drie verschillende lidwoorden.
Sadece üç çeşit harfi tarif vardır. (Türkçe de harfi tarif yoktur yalnız bir kelimesi belirli ve belirsiz harfi tarif olarak kullanılır!)
 

Voorbeelden:
Misal:
De man fietst naar de fabriek.
Adam bisikletle fabrikaya gidiyor.

Het paard trekt de kar.
At arabayi çekiyor.
De asters bloeien mooi.
Kadife çiceği (yıldız çiceği) güzel büyüyor.

Een huis bouwt men op een fundament.
İnsan evi temel üzerine yapar.

 

De schuin gedrukte woorden zijn dus lidwoorden.
Yani yatık kalın yazılı kelimeler harfi tariftir.

de

het een  

We noemen de het een lidwoorden.
de het een kelimelerini harfi tarif olarak adlandırıyoruz.

de

het

zijn bepaalde lidwoorden (Iw(b)), je weet precies over wie of welke het gaat ...
belirli olan harfi tariflerdir, kim ve ne hakkında olduğunu kesin bilirsin...

een

is een onbepaald lidwoord (Iw(o)), je weet niet precies over wie of welke het gaat ...
belirsiz olan harfi tarifdir, kim ve ne hakkında olduğunu kesin bilemezsin...

 

Let op:

Lidwoorden staan altijd voor een zelfstandig naamwoord.
Dikkat et:
Harfi tarifler her zaman isimlerin önünde bulunurlar.

 

www.hollandacaegitimi.com