Hollanda'da Eğitim Sistemi

Devlet, kamusal eğitimden sorumludur. Bu nedenle, kamuya ait okullar belediye meclisi tarafından yönetilir.
Herkes, belli bir dine veya hayat görüşüne dayanan bir okul açmakta ya da eğitim vermekte özgürdür.
5 ila 16 yaş arası çocukların tam günlük eğitime katılmaları zorunludur. Buna eğitim zorunluluğu denir.
18 yaşında veya 18 yaşından büyük olan herkes, yetişkinler eğitimini izleyebilir. Yetişkinler eğitiminden belediyeler sorumludur ve çeşitli eğitimleri sunmaları gerekir.

Temel eğitim

İlkokul, 4 ila 12 yaş arasındaki bütün çocuklar içindir.

Kamu ilkokulları ve dini temele dayalı ilkokullar bulunmaktadır. Kamu okulları belli bir dini inanç veya hayat görüşü temelinde eğitim vermemesine karşın, dini temele dayalı okullar verir. Örneğin Katolik veya Protestan okulları gibi. Ayrıca İslamiyet, Musevilik, Hinduizm, hümanizm gibi inançlara dayalı okullar ve serbest okullar (vrije school) da vardır.

Zor öğrenen çocuklar ve özürlü çocuklar için özel amaçlı okullar vardır. Bu okullar, hem kamu okulları hem de dini temele dayalı okullar olabilir.

Eğitim görmekle zorunlu her çocuk, eğitim görme hakkına sahiptir. İlticacılar ve Hollanda'da illegal olarak kalan çocuklar da eğitim görme hakkına sahiptir.

Orta dereceli eğitim

Çeşitli türlerde orta öğretim vardır: orta dereceli meslek eğitimine hazırlayıcı eğitim (VMBO), yüksek genel orta dereceli eğitim (HAVO), üniversiteye hazırlayıcı eğitim (VWO).

Bütün okulların ilk beş yılında temel eğitim verilir. Öğrenciler yaklaşık 15 branşta iki veya üç yıl ders alırlar. Ancak bundan sonra, belli bir yön için bir branş paketi seçerler. Böylece HAVO ve VWO için İkinci Dönem başlar.

Yabancı kökenli olan ve Hollandaca dilini (henüz) tam olarak bilmeyen 12 ila 18 yaş arasındaki öğrenciler, Uluslararası Geçiş Sınıfı'na alınırlar.

Eğitim görmekle zorunlu her çocuk, eğitim görme hakkına sahiptir. İlticacılar ve Hollanda\'da illegal olarak kalan çocuklar da eğitim görme hakkına sahiptir.

Meslek eğitimi ve yetişkinler eğitimi

Meslek eğitiminde üç seviye vardır:

• orta dereceli meslek eğitimine hazırlayıcı eğitim (VMBO)

• orta dereceli meslek eğitimi (MBO)

• yüksek meslek eğitimi (HBO)

Orta dereceli meslek eğitimine hazırlayıcı eğitim (VMBO), öğrencileri bir sonraki eğitime veya iş pazarına hazırlar. Orta dereceli meslek eğitimi (MBO), mesleğe rehberlik eden öğrenim yoluna ve mesleğe yönelik öğrenim yoluna sahiptir. 16 yaşında veya 16 yaşından büyük gençlere ve yetişkinlere yöneliktir.

Yetişkinler eğitimi, 18 yaşından büyükler içindir. Ayrıca, dili Hollandaca olmayan kişilere verilen eğitimle ilgilidir: İkinci dil olarak Hollandaca (NT2), Sosyal çalışmalar ve mesleğe yönelim.

18 yaşında veya 18 yaşından büyük olan gençler için eğitim bursu istenebilir.

Yüksek dereceli eğitim

Bilimsel eğitim (WO), ondört üniversitede verilmektedir. Öğrenciler seçmeli dersler ve branşlar yoluyla kendi programlarını kısmen oluşturabilirler.

Yüksek meslek eğitimi (HBO), meslek uygulamasında teorik ve pratik önhazırlığa yöneliktir. Bu eğitim, yüksek okullarda verilir. Eğitim dili İngilizce olan yüksek meslek eğitimleri de vardır.

Yüksek açık öğretim, Açık Üniversite tarafından verilir ve özellikle yetişkinlere yüksek öğretim yolunu açmayı amaçlar. Bazı kurslar ve eğitim programları ayrıca İngilizce dilinde de verilmektedir.

Lisan kursları

Hollandaca dilini bilmek, toplumda faaliyetlerin iyi bir şekilde yerine getirilebilmesi için önemlidir. Hollanda'ya yeni gelenler ve dili iyi bilmeyenler, İkinci dil olarak Hollandaca ( NT2 ) derslerini izleyebilirler.

Yeni Gelenlerin Entegrasyonu Yasası temelinde Hollandaca dil derslerinin izlenmesi, devlet tarafından zorunlu tutulabilir. Uzun zamandan beri Hollanda'da yaşayan kişiler de dil derslerini izleyebilirler.

Hollandaca kursuna kendiniz de kaydınızı yaptırabilirsiniz. Muhitinizdeki Bölgesel Eğitim Merkezi'nin ( ROC ) dışında yabancılara dil kursu veren diğer çeşitli kuruluşlar da vardır. Örneğin Halk Eğitimi Okulu ( Volksuniversiteit ).

Kütüphanelerin çoğunda ödünç alabileceğiniz dil kursları bulunmaktadır. Ayrıca interaktif dil derslerini izlemek de mümkündür. Bunun için internet bağlantınızın olması gerekir.

Staj

Bir şirkette veya gönüllüler organizasyonunda staj yapmak, Hollandaca dilini ve Hollanda kültürünü daha çabuk ve daha fazla öğrenme olanağı sunar.

Meslek eğitimleri yabancı kökenliler için staj yerleri sunmaktadır. İş ve Gelir Merkezi ( CWI ), iş ve dil stajlarında destek verir.

Öğrenciler teorinin pratikte uygulanıp uygulanamadığını staj sırasında öğrenebilirler. Çalışma yeri, iş durumu ve çalışmalar hakkında görüş kazanırlar.

Şirket ve kurumlar stajyere ücret ödemekle zorunlu değildir. Genellikle büyük organizasyonlar ücret ödemektedir.

Öğrenci bursları

Eğitim bursu yasası, 18 yaşına giren gençlerin eğitim masraflarının karşılanması için hak talep edebilmelerini öngörür.

Informatie Beheer Groep ( IBG ) adlı kurum, devlet adına eğitim burslarını verir. Bu kurum ayrıca diplomaların değerlendirilmesi ve okul ve devlet sınavlarının organizasyonu ile de ilgilenir.

Yabancılar ve mülteciler de bazı durumlarda Mülteci Öğrenciler Vakfı'ndan ( UAF ) veya başka bir fondan eğitim bursu alabilirler.