WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM 
   
rechtspositie: hukuki durum, hukusal durum, hukuksal konum
reorganisatie: yeniden teskil
reparateur: tamirci, onarimci   
rooster: izgara, liste, cetvel, çizelge
schoonheidsspecialist: guzellik uzmani
sector: sektor
solderen: lehimlemek
specialisatie: uzmanlik, uzmanlik dali
stage:  tecrübe kazanmak için geçirilen devre, staj
storing: ariza, bozukluk, sakatlik, karisiklik
Önceki ders

Sonraki ders

 

WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM