WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
   
Eigenschap: özellik, nitelik, vasif, hususiyet, sifat
Frezer: tornaci
Functioneren: islemek, çalismak, is görmek
Gieterij: dokumhane, dokumculuk
Gradenboog: iletki
Hovenier: bahcivan, bahceci
Inschrijven: kaydetmek, kayitlamak, yazilmak, basvurmak
Klacht: sikayet, dert, rahatsizlik
Klusje: kucuk is
Kwaliteiten: kaliteler, hususiyetler, ozellikler
Önceki ders

Sonraki ders

 
WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM