WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM
   
Baliemedewerker: danışma yerinde calışan    
Basisschool: ilkokul                        
Bedrijfsleider: iş idarecisi, şirket idarecisi        
Bemiddelen: arabuluculuk etmek, uzlaştırmak,  
Bijstand: yardım, destek, ödenek      
Bedrijfsvoering: işletme idaresi
Bedrijfsleider: işletme şefi, iş idarecisi
Bemiddelen: arabuluculuk etmek, uzlaştırmak
Beroepscode: meslekkodu
Beroepseisen: meslekşartları, meslekkoşulları
Broepskeuzevoorlichting: meslekseçiminde malumatı
Beroepswens: meslek arzusu, meslek istemi
Branche: branş, dal, bolum
Önceki ders

Sonraki ders


WWW.HOLLANDACAEGITIMI.COM